Sekce koprodukčních inscenací je novinkou festivalu Divadelního světa Brno. Koncepce, zahrnující celkem 5 projektů s nezávislými divadelními soubory, vznikla jakožto odpověď na koronavirovou pandemii, která výrazně postihla zejména tvůrce této divadelní sféry.

Sekce koprodukčních inscenací je novinkou festivalu Divadelního světa Brno. Koncepce, zahrnující celkem 5 projektů s nezávislými divadelními soubory, vznikla jakožto odpověď na koronavirovou pandemii, která výrazně postihla zejména tvůrce této divadelní sféry.

Divadlo LETÍ, které kromě objevování nových textů hledá také nové formy, jak současné hry inscenovat – v minulosti uvedlo inscenace s prvky imerzivního divadla, nebo site-specific projekty, připraví ve spolupráci s DSB Pub kvíz o budoucnosti. Interaktivní forma inscenace, jejímiž autory jsou Adam Svozil a Marie Špalová, je tematicky zaměřena na otázky environmentální, ale i společenské. Přináší tak nový pohled na téma, u něhož různá zpracování často kolísají mezi klimatickým aktivismem a klimaskeptismem. Inscenaci bude režírovat Martina Schlegelová.

V koprodukci DSB a brněnského BuranTeatru vznikne site-specifický projekt I am normal – I am ignorant, který si klade za cíl zkoumat kontext vztahu tolerance a ignorance k současným aktuálním společenským otázkám, zejména těm, které se týkají každodenního soužití dvou lidí. Opravdu je homosexualita, transsexualita, rasismus aj. dnes normální, nebo je pouze ignorujeme? Na tyto otázky hledá v divadelně-pohybovém projektu odpověď tým režiséra Juraje Augustína.

Druzí lidé je původní česká hra režiséra Tomáše Loužného a dramaturga Ondřeje Novotného, kterou ve spolupráci s DSB připravuje Divadlo X10. Zabývá se tématem manipulace s fakty a problémem interpretace skutečnosti na pozadí klimatické katastrofy. Základní situace je několikrát variována a prokládána výpověďmi a svědectvími, které podstatu situace potvrzují, vyvrací, natáčí z různých úhlů. Existuje pravda? Kolik nám zbývá času, než svět nenávratně překročí kritickou hranici?

Hilsneriáda, jež vyvolala vlnu antisemitismu na přelomu 19. a 20. století, je součástí projektu Divadla Feste, který toto téma zpracovává pro multižánrový festival Meeting Brno a DSB v režii Jiřího Honzírka.

27 Exekuční show Jana Mydláře je název morbidního kabaretu národního hrdinství, ve kterém konferenciér Jan Mydlář dává prostor 27+1 originálním číslům. Nejveselejší tanec smrti v Evropě od Geisslers Hofcomoedianten postupuje od kupletu k madrigalu a od žonglování po drama, to vše s vírou pevnou jako mariánský sloup a z lásky věrné až za hrob.

 

Hana Hložková, dramaturgyně Činohry Národního divadla Brno