Historie festivalu Divadelní svět Brno

Festival Divadelní svět Brno je významnou mezinárodní divadelní přehlídkou, která svým rozsahem patří mezi tři největší divadelní festivaly v České republice. Vytrvalou snahou o dosažení evropských kvalitativních standardů sehrává festival zásadní roli při kultivaci publika a přispívá ke zvyšování jeho nároků na domácí uměleckou scénu. Ve své dramaturgii nabízí divákům představení, za nimiž by museli cestovat často i za hranice republiky.
V posledních ročnících bylo prezentováno na festivalu vždy více než 50 inscenací.

 

Dramaturgie

V roce 2015 bylo Národní divadlo Brno, z pověření statutárního města Brna, jmenováno hlavním organizátorem festivalu a tímto krokem festivalová dramaturgie zásadně a dlouhodobě směřuje k vytváření reprezentativní přehlídky progresivních divadelních kusů s mezinárodním přesahem.

Organizátoři festivalu si dlouhodobě kladou za cíl přivádět do Brna nejen to nejlepší, co nabízejí české soubory, ale především inscenace zahraničních tvůrců. Ty jsou, díky titulkování, diváky přijímány stále pozitivněji. České soubory jsou na festival zvány s požadavkem exkluzivity v rámci festivalových programů v daném roce pořádání festivalu.

Dramaturgie festivalu se neomezuje pouze na žánr činohry, diváci mohou navštívit i produkce taneční, pohybové a hudebně-dramatické. Po velmi vstřícných reakcích z minulých let se dramaturgové také zaměřují na kvalitní výběr inscenací vhodných pro mládež a rodiny s dětmi (opakovaná spolupráce s Divadlem DRAK, Malým divadlem České Budějovice a Naivním divadlem Liberec).

Rozmanitost, bohatost a kvalitní výběr z produkcí oslovených souborů, který festival staví naroveň dalších význačných mezinárodních kulturních akcí, dramaturgická rada nejen zachovává, ale nastavenou pomyslnou laťku dále zvedá.

 

Organizátoři

Významným přínosem festivalu Divadelní svět Brno je spolupráce jednotlivých brněnských divadel, která se v době festivalu stávají nikoliv konkurenty, nýbrž partnery, a to jak na poli dramaturgickém, tak i při organizaci a produkčním zajištění hostujících představení.

Národní divadlo Brno spolupracuje při přípravách festivalu s dalšími divadelními scénami města Brna. Spolupořadateli jsou stejně jako v předchozích letech Centrum experimentálního divadla (Divadlo Husa na provázku), Městské divadlo Brno a Divadlo Polárka. Kromě těchto institucionalizovaných divadel se do příprav festivalu významnou měrou zapojuje rovněž Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a její hudebně – dramatická laboratoř Divadlo na Orlí.

Díky této osvědčené spolupráci má festival k dispozici velký počet typově rozrůzněných divadelních prostorů, což příznivě podporuje bohaté možnosti při dramaturgickém výběru jednotlivých představení. Toto spojení vytváří ideální festivalovou infrastrukturu, která je v naší zemi ojedinělá zejména vyspělým technickým zázemím pro všechny typy divadelních produkcí.

Ve snaze přijít za divákem co nejblíže bývají kreativně zapojovány do konání představení i externí prostory, k tomuto účelu vhodné.

Díky pozitivním ohlasům minulých ročníků pořádaných Národním divadlem Brno projevují zájem o spolupráci na festivalu další subjekty kulturního života ve městě a díky tomu vzrůstá rozvojový potenciál akce. Stejně tak stále více divadel a tvůrců projevuje zájem o účast na festivalu, což zvyšuje jeho prestiž v České republice i v zahraničí.